เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

โปรดอ่านเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สินค้าภายในเว็บไซต์ Modernego.net เป็นสินค้าใหม่ทั้งหมด โดยนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อเกิดปัญหากับสินค้าจากการใช้งานปกติ การรับประกันแบบข้อกำหนดจำกัดกับสินค้าที่ขายบนเว็บไซต์ ยกเว้นสินค้าบางรายการ ความรับผิดชอบสูงสุดของทางเว็บไซต์ Modernego.net นั้นจะชดเชยให้เท่ากับหรือไม่สูงกว่าราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 

 1. ระยะเวลาในการรับประกัน: สินค้าในร้านมีระยะเวลาในการรับประกัน 6 เดือน และ 1 ปี
 • สินค้าที่ระยะเวลารับประกัน 1 ปี ประกอบด้วย สินค้าในหมวด ARM,IPD,UPD,ACC (สินค้าที่มีชิ้นส่วนของ SPP-18,SPP-19 ในส่วนของ SPP นั้นๆจะรับประกันแค่6เดือน)
 • สินค้าที่ระยะเวลารับประกัน 6 เดือน ประกอบด้วย สินค้าที่มีชิ้นส่วนของ SPP-18,SPP-19 ในตัวสินค้า โดยเฉพาะตัว SPP-18,SPP-19 จะรับประกัน 6 เดือน แต่ชิ้นส่วนอื่นในตัวสินค้าจะรับประกัน 1 ปี
 1. ทางร้านจะไม่คืนเงินในกรณีไม่พอใจสินค้า,ซื้อไปแล้วสินค้าไม่ได้ใช้งาน (กรณีไม่พอใจในตัวสินค้า กรุณาติดต่อทางบริษัทโดยตรงเพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้า)
 2. การเปลี่ยนสินค้าที่เสีย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นเดิมเท่านั้น หรือถ้าสินค้ารุ่นนั้นเลิกผลิตทางร้านจะหารุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติการใช้งานเหมือนกันให้แทน หากต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่นที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าตัวเดิมจะมีค่าส่วนต่างเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องชำระด้วย

 

 1. เงื่อนไขการคืนสินค้าใน 7 วัน
  • เงื่อนไขการคืนสินค้า 7 วัน ระยะเวลา 7 วัน เริ่มนับวันที่ขนส่งส่งของถึงลูกค้า กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าภายใน 7 วัน โดยถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าพ้นสภาพการรับประกัน 7 วันแรกแล้ว กรณีมาสามารถส่งได้ภายใน 7 วัน ให้ลูกค้ารีบแจ้งปัญหากับทางบริษัทภายใน 7 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทจะถือว่าพ้นสภาพการรับประกันเช่นกัน
  • เงื่อนไขการคืนสินค้า 7 วัน ประกอบด้วย สินค้าในหมวด ARM,IPD,UPD,SPP
  • กรณีขนส่ง ส่งของถึงลูกค้า โปรดตรวจสอบว่า กล่องมีสภาพ สมบูรณ์หรือไม่ กรณีไม่สมบูรณ์อันเกิดจาก ขาด บุบ โดนน้ำ มีรอยแกะ ให้ลูกค้าถ่ายภาพ+คลิป ตอนเปิดสินค้าไว้ยืนยันกับทางบริษัทด้วยว่าเกิดจากการขนส่ง
  • กรณีอุปกรณ์ไม่ครบ อ้างอิงอุปกรณ์จากคู่มือของสินค้านั้นๆ ให้รีบแจ้งทางบริษัทภายใน 3 วัน เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ตรวจสอบและส่งอุปกรณ์ที่ขาดให้ลูกค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
  • กรณีอุปกรณ์ไม่ครบ ทางร้านจะส่งอุปกรณ์ที่ขาดให้ลูกค้าภายใน 7 วัน
  • กรณีสินค้าเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง ให้ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาทางบริษัท เมื่อสินค้าถึงบริษัทจะรีบส่งตัวใหม่ให้ภายใน 1-2 วัน
  • ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางบริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวน และไม่หักค่าธรรมเนียมการโอน หากสภาพสินค้าสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย
  • กรณีสภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ อุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางลูกค้าจะถูกหักค่าบริการ 5% – 25% จากราคาของตัวสินค้านั้นๆ และทางบริษัท จะหักค่าธรรมเนียมการโอนตามจริง
 1. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้
  • อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก
  • การรับประกันจะรับประกันแค่ตัวสินค้าของทางบริษัท ซึ่งจะไม่รวมสิ่งที่นำมาใช้กับสินค้าของทางบริษัท เช่น โทรศัพท์ แทบเลต monitor notebook
  • สินค้าที่ถูกแกะ ถูกงัด ดัดแปลง ซ่อมแซม โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานของทางบริษัท
  • ความเสียหายเนื่องจากสัตว์ หรือแมลงเข้าไปทำลาย
  • สินค้าเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท
  • สินค้าเสียหายจากอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติ
  • สินค้าเสีบหายจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ และไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำของคู่มือการใช้งาน
  • สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรงได้แก่ แตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ
  • ลูกค้าได้ทำการแกะวอยด์รับประกันใดๆบนตัวสินค้าออก (ข้อนี้จะเข้าเงื่อนไขกับสินค้าที่รับประกัน 6 เดือน)

 

สำหรับลูกค้าดีลเลอร์

 • ลูกค้า ดีลเลอ+Drop ship ให้ติดต่อแผนกที่ดูแลของส่วนนั้นๆโดยตรง
 • หากพบว่าไม่ได้เป็นความผิดของทางบริษัท ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งด้วยตนเอง
 • กรณีลูกค้าที่จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ทางหน้า website ของทางบริษัท การคืนเงินจะต้องหักค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 4.5%

📌 หมายเหตุ : โปรดอัดคลิปก่อนเปิดกล่อง เพื่อเป็นการประกันในการเคลมสินค้า กรณีแตก/ชำรุด/ขาดหาย ทางบริษัทจะดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตามเงื่อนไข